เข็มเกียรติยศ
ตำแหน่ง คุณสมบัติ
เข็มทองแดง มีรายได้ 10,000 - 19,999 บาท ติดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป
เข็มเงิน มีรายได้ 20,000 - 29,999 บาท ติดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป
เข็มทอง มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป ติดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป
สูทเกียรติยศ
สูท ตำแหน่ง คุณสมบัติ
สูทสีน้ำเงิน Blue Diamond มีรายได้ 50,000 - 99,000 บาท ติดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป
สูทสีทองแดง Bronze Diamond มีรายได้ 100,000 - 499,999 บาท ติดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป
สูทสีเงิน Silver Diamond มีรายได้ 500,000 - 999,999 บาท ติดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป
สูทสีทอง Gold Diamond มีรายได้ 1,000,000 บาทขึ้นไป ติดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป