หัวข้อข่าว : งาน Year Plan 2018
รายละเอียดข่าว : รวมภาพการประชุม วางแผนประจำปี 2561