หัวข้อข่าว : การประชุม Center Mobile ครั้งที่ 1
รายละเอียดข่าว : รวมภาพการจัดประชุม Center Mobile ครั้งที่ 1 ณ Monterey Park Resort จังหวัด พิจิตร ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม