หัวข้อข่าว : คอร์ส "ฅนพิชิตฝัน ครั้งที่ 15"
รายละเอียดข่าว : รวมรูปคอร์ส "ฅนพิชิตฝัน ครั้งที่ 15" ณ โรงแรมวังแก้ว จ.พิษณุโลก วันที่ 23 เมษายน 2560