หัวข้อข่าว : OPP สัญจร จ.พิจิตร
รายละเอียดข่าว : รวมรูปงาน OPP สัญจร จ.พิจิตร ณ โรงแรม โอฆะนคร วันที่ 3 ธันวาคม 2559