หัวข้อข่าว : OPP สัญจร จ.ตาก
รายละเอียดข่าว : รวมรูปการประชุม OPP สัญจร ณ โรงแรมเวียงตาก จ.ตาก วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559