หัวข้อข่าว : OPP สัญจร จ.ชัยนาท
รายละเอียดข่าว : รวมรูป OPP สัญจร จ.ชัยนาท วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ จ.ชัยนาท