หัวข้อข่าว : OPP สัญจร จ.เพชรบูรณ์
รายละเอียดข่าว : รวมรูป การประชุม ณ จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 2 ตุลาคม 2559 โรงแรมโฆษิตฮิลล์