หัวข้อข่าว : OPP สัญจร จ.พิจิตร
รายละเอียดข่าว : รวมรูปการจัดประชุม OPP สัญจร วันที่ 25 กันยายน 2559 ณ จ.พิจิตร