หัวข้อข่าว : OPP สัญจร จ.นครราชสีมา
รายละเอียดข่าว : รวมรูปการจัดประชุม OPP สัญจร วันที่ 17 กันยายน 2559 ณ โรงแรม สบายโอเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา