ประจำเดือน มีนาคม 2561
             
       
วันที่ 1
 
 
วันที่ 2
 
 
วันที่ 3
OPP ที่บริษัท
เวลา 13.00-16.00
วันที่ 4
 
 
 
วันที่ 5
 
 
วันที่ 6
 
 
วันที่ 7
OPP ที่บริษัท
เวลา 13.00-16.00
วันที่ 8
 
 
วันที่ 9
OPP จ.พิจิตร
 
วันที่ 10
OPP ที่บริษัท
เวลา 13.00-16.00
วันที่ 11
OPP จ.นครปฐม
OPP จ.ขอนแก่น
OPP จ.พิจิตร
วันที่ 12
 
 
วันที่ 13
 
 
วันที่ 14
OPP ที่บริษัท
เวลา 13.00-16.00
วันที่ 15
 
 
วันที่ 16
 
 
วันที่ 17
OPP ที่บริษัท
OPP จ.อุทัยธานี
ฅนพิชิตฝัน
วันที่ 18
OPP
ลำพูน , เพชรบูรณ์
สุพรรณบุรี , ระยอง
วันที่ 19
 
 
วันที่ 20
 
 
วันที่ 21
OPP ที่บริษัท
เวลา 13.00-16.00
วันที่ 22
 
 
วันที่ 23
 
 
วันที่ 24
OPP ที่บริษัท
OPP จ.อุดรธานี
วันที่ 25
 
 
วันที่ 26
 
 
วันที่ 27
 
 
วันที่ 28
OPP บริษัท
เวลา 13.00-16.00
วันที่ 29
 
 
วันที่ 30
 
 
วันที่ 31
OPP บริษัท
เวลา 13.00-16.00
             
รายละเอียดการประชุม
  วัน ศุกร ที่ 9 มีนาคม 2561 OPP สัญจร จังหวัด พิจิตร ณ ศาลาประชาคม หมู่ 2 ตะพานหิน พิจิตร เวลา 12.00-16.00 น.
  วัน อาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561 OPP สัญจร จังหวัด นครปฐม ณ โรงแรม ริเวอร์ โอเต็ล นครปฐม เวลา 12.00-16.00 น.
  วัน อาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561 OPP สัญจร จังหวัด ขอนแก่น ณ โรงแรม เมเจอร์แกรนด์ ชุมแพ ขอนแก่น เวลา 12.00-16.00 น.
  วัน อาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561 OPP สัญจร จังหวัด พิจิตร ณ บ้านเลขที่ 61 หมู่ 3 บ้านบึงทับจั่น บึงนาราง พิจิตร เวลา 12.00-16.00 น.
  วัน เสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 คอร์ส ฅนพิชิตฝัน ครั้งที่ 16 ณ โรงแรม อัมรินทร์ลากูล จ.พิษณุโลก เวลา 08.00-18.00 น.
  วัน เสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 OPP สัญจร จังหวัด อุทัยธานี ณ ห้องประชุมศูนย์โอทอปอุทัยธานี เวลา 12.00-16.00 น.
  วัน อาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561 OPP สัญจร จังหวัด สุพรรณบุรี ณ โรงแรม สองพันบุรี เวลา 12.00-16.00 น.
  วัน อาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561 OPP สัญจร จังหวัด เพชรบูรณ์ ณ บ้านไร่คาวบอย อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ เวลา 12.00-16.00 น.
  วัน อาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561 OPP สัญจร จังหวัด ลำพูน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเรือน ต.บ้านเรือน เวลา 12.00-16.00 น.
  วัน อาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561 OPP สัญจร จังหวัด ระยอง ณ ร้านครัวโพธิ์ทอง เวลา 12.00-16.00 น.
  วัน เสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 OPP สัญจร จังหวัด อุดรธานี ณ ครัวบ้านดุงบุรี เวลา 12.00-16.00 น.